MAGAZYNOWANIE

Spółka Optilog na dzień dzisiejszy dysponuje 2 nowoczesnymi magazynami logistycznymi o łącznej powierzchni ok. 10 tys m2. na których prowadzone są min. operacje magazynowania, kompletacji, co-packingu dla naszych kontrahentów.

Ponieważ charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego z naszych partnerów w oparciu o Państwa potrzeby jesteśmy w stanie przygotować magazyn:

 • Wyposażony w regały wysokiego składowania, lub inne specjalistyczne sposoby składowania optymalne dla danego asortymentu
 • Wyposażony w system monitoringu on-line oraz kontroli dostępu
 • Z system kontroli temperatury i wilgotności powietrza,
 • Wyposażony w niezbędny sprzęt logistyczny: wózki widłowe, przesuwnice, podnośniki,

 

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie świadczyć na najwyższym poziomie usługi:

 • Przyjęcia towarów do magazynu, wraz z ich pełną oceną jakościową i ilościową
 • Składowania towarów w regałach, stosach, bądź innych uzgodnionych z klientem systemach
 • Co-pakingu i etykietowania, oklejania, foliowania, itp.
 • Kompletacji towaru
 • Przygotowywania zestawów promocyjnych, świątecznych, specjalnych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
 • Odpraw celnych
 • Wydania towaru z magazynu